ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

27 เม.ย.65 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ – ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ - ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บัญชีรายละเอียดการจัดหา
แสดงข่าวอื่นๆ
Close