ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 10 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 7 รายการ

บัญชีรายละเอียดจัดหา
แสดงข่าวอื่นๆ
Close