ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 14 ก.ค.63 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บัญชีรายละเอียดการจัดหา
แสดงข่าวอื่นๆ
Close