ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 2 เม.ย.63 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเช่าเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเช่าเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บัญชีรายละเอียดการจัดหา
แสดงข่าวอื่นๆ
Close