ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 26 มิ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน 1 รายการ

บัญชีรายละเอียดจัดหา
แสดงข่าวอื่นๆ
Close