เผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

25 มิ.ย.63 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ มทบ.43

แสดงข่าวอื่นๆ
Close