Slide-ข่าวเด่น

เมื่อ ๒๔ ก.พ.๖๓,๑๐๐๐ ศบภ.มทบ.๔๓ จัดรถบรรทุกน้ำและกำลังพลจิตอาสา สนับสนุน อบต.หนองปรือ เพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ม.๙, ม.๑๒ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จว.ต.ง. ซึ่งวันนี้ได้แจกจ่ายน้ำจำนวน 3 เที่ยว (๑๘,๐๐๐ ลิตร) สามารถช่วยเหลือประชาชนได้จำนวน ๓๐ ครัวเรือน

แสดงข่าวอื่นๆ
Close