ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 24 ธ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องไทยธรรมดอกไม้ธูปเทียน เครื่องดื่มถวายพระ จำนวน 2 รายการ

ร่างขอบเขตงาน TOR

แสดงข่าวอื่นๆ
Close