วิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

28 พ.ย.62 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ของ มทบ.43 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แสดงข่าวอื่นๆ
Close