ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ 20 พ.ย.62 จ้างปรับปรุงโรงเลี้ยงโรงนอนและห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของทบ.43

แสดงข่าวอื่นๆ
Close