ข่าวประชาสัมพันธ์หลัก

เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๖๒, ๑๔๐๐ พล.ต.ภาสกร ทวีตา ผบ.มทบ.๔๓ ได้มอบหมายให้ พ.อ.รักชาติ รัตนศักดิ์ รอง ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ร.ต.บัญญัติ ศิริธาร ตำแหน่ง ประจำ มทบ.๔๓ ซึ่งได้เสียชีวิตทางรถจักรยานยนต์ (๑๘ ก.ค. ๖๒) โดยมีนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และครอบครัว มทบ.๔๓ เข้าร่วมพิธี ณ วัดหน้าเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น. พร้อมทั้งได้มอบเงินสวัสดิการของหน่วย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าจัดการศพขั้นต้นให้กับครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิต กำลังพลและครอบครัวได้เดินทางกลับถึงหน่วยโดยสวัสดิภาพ เวลา ๒๐๓๐ เพื่อกรุณาทราบครับ

แสดงข่าวอื่นๆ
Close