วิธีประกวอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

2 ก.ค. 62 งานจ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน ห้องน้ำ – ส้วมทหาร หรือที่พัก น. , ส. ของ มทบ.43 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

แสดงข่าวอื่นๆ
Close