ข่าวประชาสัมพันธ์หลัก

เมื่อ ๗ ต.ค. ๖๐, ๑๓๐๐ พ.อ.รักษ์ชาติ รัตนาศักดิ์ รอง.ผบ.มทบ.๔๓ ผู้แทน ผบ.มทบ.๔๓ เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี ตามได้รับแบ่งมอบจาก กอ.รมน.ภาค ๔ สน. คณะติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมี สมาชิกชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๓, กำลังพลนายทหาร, นายสิบ, ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดบูรณาราม ต.น้ำขาว อ.จะนะ จว.ส.ข. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แสดงข่าวอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close