ข่าวประชาสัมพันธ์หลัก

เมื่อ ๕ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต.ทวี เกิดสมบูรณ์ ผบ.มทบ.๔๓ พบปะกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.

แสดงข่าวอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close