ข่าวประชาสัมพันธ์หลัก

เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต.ปริยารณ มัชฌิมวงศ์ ผบ.มทบ.๔๓ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงวัวพันธ์ลูกผสม และโครงการศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงแพะ ณ พื้นที่โครงการฯ มทบ.๔๓ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

แสดงข่าวอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close