นานาสาระ

กดไลค์รัวๆ! นวดเท้าเลิกบุหรี่ได้

เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี team content www.thaihealth.or.th

ที่มา : เอกสารการนวดกดจุดเท้าและการแพทย์ทางเลือกโดย : รศ.ดร.มณฑา เก่งการพาณิช ภาควิชาสุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

     ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง สำหรับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรที่มุ่งหวังเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ สสส. เปิดบ้านฉายภาพรวมในการทำงานของ สสส.และภาคีเครือข่าย ตลอดระยะเวลา 15 ปี ภายใต้แนวคิด “15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข” โดยได้ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อสังคมอย่างมากมาย 

     ภายในงานยังมีการแสดงนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะจากภาคีเครือข่าย รวมกว่า 31 นวัตกรรม โดยหนึ่งในนวัตกรรมทางสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจไม่น้อยคือ “การนวดกดจุดสะท้อนเท้า” เพื่อการลดละเลิกบุหรี่และบำบัดโรคเรื้อรัง วันนี้ทีมเว็บไซต์ สสส. เราเก็บข้อมูลมาฝากกัน

       “อาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์” ประธานชมรมนวัตกรรมการแพทย์ทางเลือก ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การบำบัดโรคและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการนวดกดจุดเท้า อธิบายว่า “เท้า” เป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญของร่างกาย ที่ช่วยรองรับน้ำหนักตัวทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ ยังเป็นที่ซ่อนแถบบำบัด ZONE THERAPY” ที่ช่วยให้มนุษย์ทุกคนสามารถบำบัด โดยอาศัยแถบบำบัดหรือจุดบำบัดนี้

     การกดจุดสะท้อนเท้าในลักษณะนี้ จะต้องอาศัยกระบวนการที่เรียกว่า “กระบวนการสะท้อนกลับของร่างกายหรือ REFLEXOLOGY” ซึ่งการนวดกดจุดสะท้อนเท้า เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดละเลิกบุหรี่ได้ด้วยตนเองโดยวิธีทางธรรมชาติ ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ เพราะเท้าเป็นส่วนปลายของร่างกายที่มีปลายประสาทเชื่อมโยงไปสู่อวัยวะต่างๆ การนวดนี้กลไกในร่างกายจะต่อต้านสารนิโคติน ทำให้ช่วยลดการสูบบุหรี่ได้

     “อาจารย์ธนัท ให้ข้อมูลว่า การนวดกดจุดสะท้อนเท้าช่วยเลิกบุหรี่ เป็นนวัตกรรมการประยุกต์ศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้า ซึ่งได้ทำการวิจัยร่วมกับ สสส. พบว่า การนวดกดจุดสะท้อนเท้าอย่างต่อเนื่องในผู้สูบบุหรี่ สามารถช่วยคนเลิกบุหรี่ได้ 30 เปอร์เซ็นต์และอีก 70 เปอร์เซ็นต์ลดปริมาณการสูบบุหรี่ จาก 14.8 มวน เหลือ 6.47 มวน

     นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อนวดกดจุดสะท้อนเท้าผู้สูบบุหรี่จะไม่อยากสูบบุหรี่ เพราะสูบบุหรี่แล้วจะเหม็น รสชาติขม จนสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ และบอกต่อเพื่อนๆ นักสูบ

 

     ในส่วนของการช่วยเลิกบุหรี่นั้น อาจารย์ธนัท เผยว่า บุหรี่จะมีสารนิโคติน ซึ่งเมื่อเข้าไปในร่างกายก็จะไปจับกับเซลล์สมองให้หลั่งสารเคมีหรือฮอร์โมนออกมา เราจึงใช้จุดที่กระตุ้นสมองมาทำการนวด เมื่อนวดไปแล้วจะรู้สึกสมองเบาสบาย โดยจุดที่กดคือบริเวณนิ้วโป้งเท้า โดยให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ในแนวตั้งและแนวนอน และให้กดนวด 3 จุด หรือถ้าไม่รู้จุดก็สามารถนวดทั้งนิ้วโป้งเลยก็ได้ โดยให้กดไปเรื่อยๆ ซึ่งในโครงการวิจัยพบว่า ถ้านวดต่อเนื่อง 10 วัน วันละ 1 ครั้ง ก็สามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้

     ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การนวดกดจุดเท้า เล่าว่า สำหรับการนวดไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย มีเพียงโลชั่นเพื่อให้หล่อลื่นเวลานวด โดยเราจะใช้นิ้วมือกดไปตามตำแหน่งเท้า และใช้โลชั่นเพื่อให้หล่อลื่นเท่านั้นเอง ส่วนการนวดทำได้ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ โดยการนวดทำได้ทุกวัน เมื่อนวดแล้วเท้าจะอุ่นเพราะเลือดไหลเวียนดีขึ้นและอย่าเพิ่งโดนน้ำหลังนวด และมีข้อควรระวังคือ ห้ามนวดตอนอิ่มจัดหรือหิวจัด มีปัญหาอาการอยู่ขั้นโคม่า กระดูกเท้าแตก มีแผลหนอง มีความดันสูงมากและหญิงมีครรภ์

     นอกจากจะนวดเพื่อเลิกบุหรี่แล้ว การนวดกดจุดสะท้อนเท้ายังสามารถช่วยควบคุมโรคความดันและเบาหวานได้ดีอีกด้วย อาจารย์ธนัท ย้ำว่า การนวดไม่ใช่การรักษา ดังนั้นผู้ป่วยต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งตามปกติและใช้การนวดเข้าไปควบคู่กัน โดยการนวดกดจุดสะท้อนเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เราจะนวดเกี่ยวกับอวัยวะในท้อง เช่น ไต ต่อมหมวกไต ตับอ่อน หัวใจและม้าม โดยจะนวดเท้าบริเวณตำแหน่งอุ้งเท้า เพื่อกระตุ้นจุดที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการไหลเวียนของเลือดที่ดีสามารถไปสู่เซลล์ต่างๆ ได้ สำหรับใครที่ไม่มีเวลามักนัก สามารถกดหรือนวดเท้าให้ทั่วๆ เป็นประจำ โดยการนวดให้ทำครั้งละไม่เกิน 40 ครั้ง การทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อจะดีขึ้น

     “การนวดเลิกบุหรี่เป็นแค่ผลพลอยได้แต่สิ่งที่ได้จริงๆ คือสมองจะทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นศาสตร์นี้เราสามารถนวดให้คนทุกเพศทุกวัย หรือคนที่เจ็บป่วยมีปัญหาปวดหัว รู้สึกตึงเครียด มึนงง เป็นหวัด คัดจมูก หรือภูมิแพ้ การนวดกดจุดสะท้อนเท้าสามารถช่วยได้ ส่วนคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็สามารถนวดให้สุขภาพแข็งแรงได้”

     ประธานชมรมนวัตกรรมการแพทย์ทางเลือก บอกด้วยว่า ในอนาคตอยากจะพัฒนาศาตร์แขนงนี้ให้เข้าถึงอาการของผู้ป่วยได้มากขึ้น โดยขณะนี้ได้ร่วมกับทาง สสส. จัดทำโครงการอบรมและพัฒนารูปแบบช่วยเลิกบุหรี่และการบำบัดโรคเรื้อรัง ด้วยวิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ ในการจัดการสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ ชมรมนวัตกรรมการแพทย์ทางเลือก www.Facebook.com/NosmokeOfficial

     การสานต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม ของ สสส.และภาคเครือข่ายยังไม่จบสิ้น เรามาร่วมก้าวไปด้วยกันเพื่อสร้างประเทศไทยให้สดใสน่าอยู่ตลอดไป

แสดงข่าวอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

201 thoughts on “กดไลค์รัวๆ! นวดเท้าเลิกบุหรี่ได้”

 1. I really love your blog.. Very nice colors & theme.
  Did you make this amazing site yourself? Please reply back
  as I’m wanting to create my very own website and want to learn where
  you got this from or exactly what the theme is called.

  Many thanks!

 2. Hi there, I found your web site by the use of Google
  whilst looking for a comparable matter, your website
  came up, it seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply was alert to your blog via Google, and found that it’s truly informative.
  I’m going to be careful for brussels. I’ll appreciate
  in the event you continue this in future. Lots of other folks will probably
  be benefited out of your writing. Cheers!

 3. fantastic submit, very informative. I ponder why the opposite experts
  of this sector do not understand this. You should proceed your writing.
  I’m sure, you have a great readers’ base already!

 4. I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite
  sure I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next! 3gqLYTc cheap flights

 5. I blog often and I genuinely thank you for your information. This great article has really peaked
  my interest. I will book mark your site and keep checking for new details about once per week.
  I subscribed to your RSS feed too.

 6. Wonderful article! That is the type of info that should be
  shared around the net. Shame on Google for not positioning this submit upper!
  Come on over and talk over with my site . Thank you =) 3gqLYTc
  cheap flights

 7. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, great blog! cheap flights 34pIoq5

 8. Just desire to say your article is as surprising. The clarity in your
  post is just cool and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed
  to keep up to date with forthcoming post. Thanks a
  million and please keep up the enjoyable work.

 9. I’m really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into
  any browser compatibility problems? A number of my blog audience have complained about my website not operating correctly
  in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any ideas to help fix
  this problem?

 10. Howdy I am so glad I found your site, I really found you by mistake, while I was
  researching on Askjeeve for something else, Regardless I am here now
  and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read more, Please do keep up the superb work.

 11. Thanks for finally talking about > กดไลค์รัวๆ!
  นวดเท้าเลิกบุหรี่ได้ –
  มทบ.43 < Loved it!

 12. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both educative and entertaining, and
  without a doubt, you’ve hit the nail on the head.

  The issue is something which not enough folks are speaking intelligently
  about. I am very happy that I came across this in my hunt for something
  regarding this.

 13. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feedback would be greatly appreciated.

 14. I am not certain the place you are getting your information, however good topic.
  I needs to spend some time studying more or figuring out more.
  Thanks for fantastic information I used to be
  looking for this info for my mission.

 15. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 16. I’ve been browsing on-line greater than 3 hours today,
  yet I never found any attention-grabbing article like yours.
  It is lovely value sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers
  made good content material as you did, the net shall be a lot more helpful than ever
  before.

 17. Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out
  pretty fast. I’m thinking about setting up my own but
  I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  With thanks

 18. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence
  on just posting videos to your site when you could be
  giving us something enlightening to read?

 19. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your website.
  It appears as if some of the written text on your posts are running off the screen.
  Can somebody else please provide feedback and let me know if this
  is happening to them too? This might be a issue with my browser because I’ve had
  this happen previously. Thanks

 20. Appreciating the persistence you put into your blog and in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.|

 21. Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.|

 22. What i do not understood is in truth how you’re not actually much more smartly-appreciated than you might be now. You’re very intelligent. You already know thus considerably in the case of this topic, made me for my part consider it from numerous varied angles. Its like women and men don’t seem to be interested except it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always care for it up!|

 23. Hello there! This post could not be written much better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I am going to send this information to him.
  Pretty sure he’s going to have a great read. I appreciate you for
  sharing!

 24. May I just say what a relief to find somebody who genuinely
  understands what they are discussing on the internet.
  You definitely know how to bring a problem to light and make it important.
  A lot more people must look at this and understand this side
  of your story. I can’t believe you’re not more popular because you definitely possess the gift.

 25. When some one searches for his necessary thing, thus he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 26. First of all I would like to say superb blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to
  know how you center yourself and clear your mind before writing.
  I’ve had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts
  out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost just
  trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Kudos!

 27. Wow, marvelous weblog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The total glance of your web site is magnificent,
  as neatly as the content material!

 28. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 29. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get
  that “perfect balance” between usability and visual
  appeal. I must say you have done a very good job with this.
  Additionally, the blog loads extremely fast for me on Opera.
  Superb Blog!

 30. I’ve been browsing online more than 4 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours. It’s
  pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did,
  the net will be much more useful than ever before.

 31. Do you have a spam issue on this blog; I
  also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to exchange techniques with other folks, why not shoot me an email if interested.

 32. I’m not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.

 33. Hello There. I found your blog the usage of msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to learn extra of your
  useful information. Thank you for the post. I’ll certainly comeback.

 34. magnificent issues altogether, you simply won a emblem new reader.
  What might you suggest about your publish that you just made a few days in the past?
  Any positive?

 35. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 36. What’s up everyone, it’s my first go to see at this site, and paragraph is truly fruitful for me, keep
  up posting these types of articles.

 37. Wow, superb blog structure! How long have you been running a blog for?
  you make running a blog glance easy. The full look of
  your site is excellent, as neatly as the content!

 38. We are a bunch of volunteers and opening a brand
  new scheme in our community. Your web site offered us with helpful information to work on. You have
  done an impressive task and our entire neighborhood will be thankful to you.

 39. Heya! I understand this is somewhat off-topic however I had to ask.

  Does managing a well-established blog such as yours take a large amount of
  work? I’m brand new to writing a blog but I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I can easily share my experience and views online.

  Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring blog owners.

  Thankyou!

 40. I believe what you posted was actually very logical. However, what about this?
  what if you typed a catchier title? I ain’t saying your information isn’t good., but
  suppose you added a post title that grabbed people’s attention? I mean กดไลค์รัวๆ!
  นวดเท้าเลิกบุหรี่ได้ –
  มทบ.43 is a little vanilla. You should glance at Yahoo’s front
  page and see how they create article titles to get viewers interested.
  You might add a video or a picture or two to grab readers excited about what you’ve got to say.
  Just my opinion, it would make your posts a little livelier.

 41. I do not even know how I ended up right here,
  however I assumed this put up was once good. I don’t realize who you are however
  definitely you are going to a well-known blogger
  in the event you aren’t already. Cheers!

 42. Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like
  to send you an e-mail. I’ve got some ideas for your blog
  you might be interested in hearing. Either way, great site and I look
  forward to seeing it grow over time.

 43. Simply desire to say your article is as surprising. The clearness to your publish is just spectacular and that
  i can assume you are knowledgeable on this subject. Well
  with your permission allow me to take hold of your feed to keep updated with forthcoming
  post. Thanks one million and please continue the enjoyable work.

 44. excellent points altogether, you just won a new reader. What
  would you suggest about your put up that you just made a few days in the past?
  Any certain?

 45. Just desire to say your article is as surprising.
  The clarity to your put up is simply great and i could suppose
  you are an expert on this subject. Well along with your permission let me to
  clutch your RSS feed to keep up to date with drawing close
  post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 46. This is really fascinating, You’re an excessively professional blogger.
  I have joined your feed and look ahead to in quest of extra of your great post.
  Also, I have shared your web site in my social networks

 47. You actually make it seem so easy together with your presentation but I find this topic to be really something which I
  believe I might never understand. It kind of
  feels too complex and extremely huge for me. I’m taking a look forward to your next publish, I’ll attempt to
  get the cling of it!

 48. Incredible! This blog looks just like my old one!

  It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice
  of colors!

 49. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a great site.|

 50. zCBImt There as certainly a lot to find out about this topic. I really like all the points you have made.

 51. I really love your blog.. Great colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own site and want to learn where you got this from or what the theme is called. Thanks!

 52. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 53. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 54. Forget about spam and advertising mailings.Keep your real inbox clean and secure. 10 Minute Mail provides temporary, secure, anonymous, free, disposable email address for 10 minutes.

 55. ip adresleri kullanıcıların kullanarak internette gezinebilmelerine imkan tanıyan ve numaralardan meydana gelen , internet servis sağlayıcısı tarafından sağlanan bir hizmettir.İp adresinin takibi çok kolaydır.Bu yüzden VPN , proxy ve dns değiştirme gibi yöntemleri sizlere öneriyoruz.0 güvenli hale gelmeyeceksiniz ancak takiniz zorlaşacaktır.VPN hizmetleri ücretli yada ücretsiz 3. taraflar tarafından sağlandığı için güvenli sayılmazsınız ve bu hizmet ile birlikte başka sitelere giriş yaptığınız şifreler görülebilir giriş yaptığınız sitelerin bir listesi yada aktiviteleriniz başkaları tarafından görülebilir.

 56. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 57. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 58. Betpas online bahis siteleri arasında uzun yıllardır yer almakta olan bir marka olarak, kalitesini kanıtlamış bir bahis sitesidir. Kullanıcı dostu yaklaşımıyla .

 59. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 60. This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

 61. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 62. Mariobet, dünyanın önde gelen çevrimiçi spor bahis platformudur. 5 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Mariobet, en sevdiğiniz spor etkinliklerine bahis .

 63. Sahabet bahis sitesi içerisinde yer alacak olan spor müsabakaları; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, buz hokeyi ve rugby gibi branşları içerip

 64. Sahabet giriş adresi her an sitemizde! Sahabet’e artık kesintisiz erişim sağlayabilecek, bahis ve casino oyunlarını keyifle oynayabileceksiniz.

 65. 2013 yılında bahis siteleri arasında hizmete başlayan Goldenbahis sitesi tasarımının şık yapısı, Pronetgaming altyapısıyla kaliteli bahsi oyunculara sunmaktadır

 66. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 67. Pingback: natural cialis gnc
 68. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 69. Restbet giriş yapacak kullanıcıların tercih ettiği firma onaylı bir siteyiz. Öncelikle site adresinden bahsetmek gerekirsek 2015 yılında açılmış bir bahis ve

 70. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 71. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 72. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 73. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close