นานาสาระ

“โรคมือเท้าปาก” รู้ทันไม่อันตราย

เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี team content www.thaihealth.or.th

     ในช่วงเข้าหน้าฝน หลายคนมักจะได้ยินข่าวคราว “โรคมือเท้าปาก” ระบาดบ่อยครั้งโดยเฉพาะในเด็กเล็กช่วงเปิดเทอม จนหลายโรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนกันเลยทีเดียว แล้วโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีอันตรายหรือไม่ วันนี้ทีมเว็บไซต์ สสส.มีคำตอบมาฝากกัน

ความหมายโรคมือเท้าปาก

     เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้หรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด พบได้บ่อยในเด็กทารก และเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปีในโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็กสถานที่เล่นของเด็กในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะในที่อยู่ร่วมกันอย่างแออัด จะมีโอกาสที่เกิดการระบาดได้โรคเกิดประปรายตลอดปี แต่จะเพิ่มมากขึ้นในฤดูฝนซึ่งอากาศเย็นและชื้น

การแพร่ติดต่อ

     การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรง โรคแพร่ติดต่อง่ายในช่วงสัปดาห์แรกของการป่วย โดยเชื้อไวรัสติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย และเกิดจากการไอจามรดกัน โดยหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายจากละอองฝอยของผู้ป่วย สำหรับการติดเชื้อจากอุจจาระจะเกิดได้ในระยะที่เด็กมีอาการทุเลา จนกระทั่งหายป่วยแล้วประมาณ 1 เดือน แต่จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่า

อาการของโรค

     หลังจากได้รับเชื้อ 3-6 วัน ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย เริ่มด้วยมีไข้ตํ่าๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก กลืนนํ้าลายไม่ได้ และไม่ยอมทานอาหารเนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม จะพบตุ่มหรือผื่นนูนสีแดงเล็ก (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส บริเวณรอบๆ อักเสบและแดง ต่อมาตุ่มจะแตกเป็นแผลหลุมตื้นๆ อาการจะทุเลาและหายเป็นปกติ ภายใน 7-10 วัน

การรักษา

– โรคนี้ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาทาแก้ปวด ในรายมีแผลที่ลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม
– ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ควรเช็ดตัวเด็กเพื่อลดไข้เป็นระยะ และให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จัด ดื่มน้ำและน้ำผลไม้และนอนพักผ่อนมากๆ ถ้าเป็นเด็กอ่อน อาจต้องป้อนนมให้แทนการดูดจากขวด
– ตามปกติโรคมักไม่รุนแรงและไม่มีอาการแทรกซ้อนแต่เชื้อไวรัสบางชนิด เช่น เอนเทอโรไวรัส 71 อาจทำให้มีอาการรุนแรงได้ จึงควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบมีไข้สูง ซึม ไม่ยอมทานอาหารหรือนํ้าดื่ม อาเจียนบ่อย หอบ แขนขาอ่อนแรง ชัก ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดภาวะสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือนํ้าท่วมปอด ซึ่งจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

การป้องกันโรค

– โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัย ผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานและผู้เลี้ยงดูเด็กให้ล้างมือให้สะอาดด้วยนํ้าและสบู่ (ก่อนและหลังเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม หลังการดูแลเด็กป่วย) ตัดเล็บ ให้สั้น หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน (เช่น ขวดนม แก้วนํ้า หลอดดูด ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดมือ) และใช้ช้อนกลาง

56363176 – hand foot mouth disease in child

– สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือและส้วมที่ถูกสุขลักษณะ หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมถึงการกำจัดอุจจาระเด็กให้ถูกต้องด้วย

วิธีการควบคุมโรค

     หากพบเด็กป่วย ต้องรีบแยกเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังเด็กคนอื่นๆ ผู้ปกครองควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ 5-7 วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ ระหว่างนี้ ควรสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่นสระว่ายนํ้า ตลาด และห้างสรรพสินค้า ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี ใช้ผ้าปิดจมูกปากเวลาไอจาม และระมัดระวังการไอจามรดกัน ผู้เลี้ยงดูเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสนํ้ามูก นํ้าลาย หรืออุจจาระเด็กป่วย

กรณีมีเด็กป่วยจำนวนมาก โรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กต้องดำเนินการ ดังนี้

SAYABOURY, LAOS, FEBRUARY 16, 2012: Group of joyful unidentified kids posing in the schoolyard during the Elefantasia festival on February 16, 2012 in Sayaboury, Laos

1. ปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหรือปิดทั้งโรงเรียนชั่วคราว (ประมาณ 5–7 วัน)
2. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรค บริเวณห้องนํ้า ห้องส้วม สระว่ายนํ้า ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เล่นของเด็ก สนามเด็กเล่น โดยใช้ผงซักฟอก หรือสบู่ทำความสะอาดก่อนแล้วตามด้วยนํ้ายาฟอกขาว ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีแล้วล้าง/เช็ด/แช่ ด้วยนํ้าสะอาดเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง
3. ทำความสะอาดของเล่น เครื่องใช้ของเด็กด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง
4. หยุดใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดม่านให้แสงแดดส่องให้ทั่วถึง

     สำหรับเจ้าตัวน้อยที่อยู่ในวัยอนุบาล ที่มักจะติดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย อย่างโรคมือเท้าปาก การฝึกวินัยล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง จะเป็นวิธีหนึ่งที่ป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสได้ดี ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครู อาจลองใช้สื่อสุขศึกษาสอนล้างมือผ่านการร้องเพลง ที่ สสส. ได้เคยจัดทำไว้ เพื่อช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับการล้างมือ โดยสอนให้เด็กๆ ร้องเพลง ช้าง ช้าง ช้าง จนจบ 1 รอบ ใช้เวลาเพียง 20-30 วินาที ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาล้างมือที่นานพอจะเจือจางเชื้อไวรัสได้มากที่สุด

เพียงแค่ล้างมือให้สะอาด ก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยจากโรคมือเท้าปากได้ไม่ยาก และยังเป็นการลดการเกิดโรคติดต่อได้ทางหนึ่ง

แสดงข่าวอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

23 thoughts on ““โรคมือเท้าปาก” รู้ทันไม่อันตราย”

 1. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog.

  It’s simple, yet effective. A lot of times
  it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance.
  I must say that you’ve done a awesome job with this.
  Additionally, the blog loads very fast for me on Safari.
  Excellent Blog! https://mrlawman.com

 2. Wriute morе, thɑts aⅼl Ӏ hаve tߋ ѕay. Literally, іt seems аs tһough you relied оn the video to mɑke your
  ρoint. Yoս ⅽlearly know what yоure talking aboսt, ԝhy waste your intelligence
  οn juѕt posting videos tߋ ʏ᧐ur weblog whrn ʏou could be
  giᴠing uѕ something enlightening tо гead? https://alohastl.com/

 3. Hello just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know.

  The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon.
  Cheers It’s very easy to find out any topic
  on net as compared to textbooks, as I found this article at this web page.
  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I am
  going to come back yet again since I book marked it.

  Money and freedom is the greatest way to change, may you be
  rich and continue to help other people. http://goodreads.com

 4. Cheap Jerseys
  Traditional sheathing material typically comprises 15/32
  inch plywood or oriented strand board (OSB) panels. Builders generally use 8d common nails, which are
  approximately 2 inches long and 131/1000 inch wide in diameter.
  The nails should be spaced no more than 6 inches apart and attached 3/8
  inch from the sheathing panel ends and edges, according
  to the Engineered Wood Association. He is a legend!! Well done Manx missile!!”1655: Manxman Mark Cavendish after his fifth stage win of this year’s Tour: “I would
  have been happy with just one win at the Tour and that was looking
  further and further away from me after the first week but we kept trying
  and finally got one. Today was the pinnacle for me, people said I
  could get green in Paris but that would have relied upon me
  getting some good luck and Alessandro Petacchi having some bad luck.
  So today was just about focusing on winning here again and it is the
  most beautiful finish in the world, to get a win here is pretty spectacular.

  Cheap Jerseys free shipping Serve burgers, chips, seafood, French fries, and aerated drinks.
  In the evening, you can light a campfire and
  make S’mores. So why not make it a birthday breakfast instead.
  Best Surprise: James Glossman extraordinary performance as Thomas Edison in Dangers of Electric Lighting at Luna Stage in West Orange.
  To be sure, Glossman has been a major player on Jersey stages for some
  time sometimes as a director (several hits at Luna, especially
  the Scenes at the Museum sometimes as a playwright (adapting some
  of Jim Lehrer novels) and sometimes both. But who knew that Glossman could act
  let alone so wonderfully?. Cheap Jerseys free shipping

  wholesale jerseys Women are naturally relationship oriented.
  Let’s face it there’s allot of fear out there to getting back into the dating scene.
  Most do NOT enjoy it. A Soft Touch Pillows and fabrics offer
  a soft appearance, reminiscent of an upholstered headboard.
  Add two sturdy straps or tabs to one side of a lounge chair cushion for a
  quick wall mounted headboard, or hang a series of throw pillows from the wall in a rectangular
  or square pattern, again stitching tabs on each for a means to hang the
  pillows. Wrap a large foam insulation panel, cut to the desired size, with a bit of batting and
  decorative fabric for a lightweight wall mounted headboard.
  wholesale jerseys

  wholesale nfl jerseys “That’s what it’s all about, honestly,” DeRozan said.
  “That’s the beauty of our team, anybody can get hot. You see what JV’s been doing these first two games. That’s the beauty of the depth we have on this team, guys step up whether it’s scoring or on the defensive end, or whatever it may be.”.
  CBS News terrorism analyst Paul Kurtz discussed the new Al Qaeda related development on The Early Show.

  Raid in Khan Bani Saad, northeast of Baghdad, and said it indicated a pattern that al Qaeda in Iraq was increasingly using children for sinister means.”Al Qaeda in Iraq wants to poison the next generation of Iraqis,” Rear Adm.
  Smith told reporters Wednesday inside the heavily guarded Green Zone.
  wholesale nfl jerseys

  wholesale jerseys Kids on a growth spurt can outgrow clothes faster than they can wear them.
  Well fitting shoes are a necessary expense for safety reasons, but
  you might be able to buy a pair of gently used cleats or running shoes at a thrift shop or from another family
  on your kids teams. For other items, consider buying the next size up
  if appropriate so your little athletes can grow into their gear.
  “Injuries are going to happen,” Pecknold said.
  “We need to adapt and adjust. We’ve had a bunch of injuries. wholesale jerseys

  Cheap Jerseys from china Take a lot of pride in that, receiver said while glancing at the on his shoulder. Going to be an exciting year, and we’re excited to start new things here. Text >The newness, too, included the first spring practice under coach, hired from Houston to refresh a program that has wallowed in mediocrity over the past decade.. Once again, yellow must face Jeff at tribal council and they were forced to make their decisions and converse under the watchful eye of Yasmin. Fortunately for them, she made an unwise decision to open her mouth and tell them that she was there to help them become a better tribe. She flapped her jaws, putting them down non stop Cheap Jerseys from china.

 5. hi! , Everyone loves a persons writing quite definitely! promote many of us keep up a correspondence more info on your own document for Yahoo? I need a pro for this dwelling to unravel this dilemma. Could be that is definitely a person! Looking forward to search an individual. dekdfbcgadfb

 6. I have recently started a web site, the info you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time &amp work. There can be no real freedom without the freedom to fail. by Erich Fromm. ecbdfbkdagea

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close